!!! Objava u pripremi …Jadransko-jonska autocesta od Italije do Grčke.

Naručitelj: Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine