O nama

INTEGRA

je osnovana 1995. godine, a 2001. godine izgradili smo poslovnu zgradu na adresi Dr. Ante Starčevića bb u Mostaru, gdje je i danas sjedište poduzeća.

Osnovna djelatnost firme su konzultantske usluge u niskogradnji:

  • projektiranje prometnica (ceste, autoceste, željeznice i zračne luke)
  • projektiranje hidrotehničke infrastrukture (sustavi odvodnje i vodozaštite prometnica, odvodnja otpadnih voda za naselja i industriju, pročišćavanje otpadnih voda, vodovodi, crpne stanice)
  • projektiranje inženjerskih objekata (mostovi, vijadukti, tuneli, potporne konstrukcije)
  • geološki istražni radovi i geotehničko projektiranje (geološko-geomehanički elaborati, zaštita izvorišta, dokumentacija istražnih radova, misije geotehničkog inženjerstva, geotehnički projekti)
  • stručni nadzor i savjetovanje (u oblasti prometne i komunalne infrastrukture)

  Tko smo mi

  Najkvalitetnija usluga i najoptimalnija rješenja uz ostvarenje zahtjeva naših Klijenata, vlastitih djelatnika i vlasnika temeljna je odrednica našeg rada.

  Na tržištu smo već preko 25 godina.  Našim klijentima nudimo širok spektar usluga za koje jamčimo našim referencama. Tim stručnjaka koji predano rade na projektima od samog početka njegova životnog ciklusa dobar je razlog da nam poklonite povjerenje. Naši ljudi naša su snaga te nam je želja i misija da oni nastave stvarati nove vrjednosti.

  GODINA POSTOJANJA

  STALNO ZAPOSLENIH STRUČNJAKA

  PROJEKATA INFRASTRUKTURE

  Kilometara glavnih projekata autoputa

  Kronologija (Chronology)

  PREKO 20 STALNO ZAPOSLENIH STRUČNJAKA (Over 20 permanently employed professionals)
  KONSOLIDACIJA VLASNIČKE STRUKTURE PODUZEĆA (Consolidation of the company’s ownership structure)
  PRVI GLAVNI PROJEKT AUTOCESTE NA KORIDORU Vc (First main design of the motorway on the Corridor Vc)
  NADZOR NA XY PRAVCA MAGISTRALNIH CESTA U FBIH (Supervision of XY routes of main roads in FBiH)
  POSLOVNA ZGRADA INTEGRA (Office Building Integra)
  PRVI PROJEKT MOSTA – MOST DR. FRANJE TUĐMANA U ČAPLJINI (First bridge design – the bridge of Dr. Franjo Tuđman in Čapljina)
  PRVI PROJEKT U CESTOVNOJ INFRASTRUKTURI (First design in road infrastructure)
  OSNIVANJE PODUZEĆA (Establishment of the company)