Izrada glavnog projekta i pratećih studija za izgradnju koridora Vc na dionici: Sjeverna administrativna granica općine Zenica (Nemila) – Donja Gračanica

Izrada glavnog projekta i pratećih studija za izgradnju koridora Vc na dionici: Sjeverna administrativna granica općine Zenica (Nemila) – Donja Gračanica

Integra je kao projektant i podizvođač za nositelja posla konzorcij Spea, Safage i Radis izradila glavni projekt sa svim fazama ukupno 15,37 km punog profila autoceste.Isporučena projektna dokumentacija na razini glavnog projekta sastojala se iz tri dionice:...