O NAMA

INTEGRA d.o.o. Mostar
MBS: 1-8178
JIB: 4227089960001

Integra

Adresa:
Dr. Ante Starčevića bb - zgrada INTEGRA,
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina


INTEGRA je osnovana 1995. godine, a 2001. godine izgradili smo poslovnu zgradu na adresi Dr. Ante Starčevića bb u Mostaru, gdje je i danas sjedište poduzeća.


Osnovna djelatnost firme su konzultantske usluge u niskogradnji:

 • projektiranje prometnica (ceste, autoceste, željeznice i zračne luke)
 • projektiranje hidrotehničke infrastrukture (sustavi odvodnje i vodozaštite prometnica, odvodnja otpadnih voda za naselja i industriju, pročišćavanje otpadnih voda, vodovodi, crpne stanice)
 • projektiranje inženjerskih objekata (mostovi, vijadukti, tuneli, potporne konstrukcije)
 • geološki istražni radovi i geotehničko projektiranje (geološko-geomehanički elaborati, zaštita izvorišta, dokumentacija istražnih radova, misije geotehničkog inženjerstva, geotehnički projekti)
 • stručni nadzor i savjetovanje (u oblasti prometne i komunalne infrastrukture)

Licence

INTEGRA posjeduje licence za obavljanje poslova projektiranja u oblastima djelatnosti poduzeća:


 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja građevinskih projekata
  cesta, natputnjaka, potputnjaka, propusta i potpornih konstrukcija

 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja iz oblasti niskogradnje (tuneli, mostovi i vijadukti), hidrotehnike, te građevina i zahvata za postupanje sa otpadom


 • Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti projektiranja za geotehničke projekte 


 • Ovlaštenje za izradu projektne dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti za složene vodne objekte - grupa A